Friday, January 9, 2015

Ny bog: The Vikings in Cleveland


The Vikings in Cleveland handler ikke om Cleveland, Ohio, men om det område i det nordlige England, der også hedder Cleveland, og som på oldnordisk kaldtes Klíflǫnd. Det er et område med vikingetidsbosættelser, men det figurerer ikke i nævneværdig grad i den oldnordiske litteratur. Det nævnes to gange i litteraturen i forbindelse med Harald hårderådes angreb på England i 1066 e.Kr., og senere i forbindelse med Eysteinn Haraldssons angreb på området i 1151-1152 e.Kr.

The Vikings in Cleveland undersøger vikingernes påvirkning på lokalområdet i denne oversete, nordlige region af Danelagen, og plæderer for en revaluering af vores opfattelse af dette udkantsområde i vores forståelse af vikingetiden. Læs om bogprojektet på Nottingham Universitys hjemmeside her.


No comments:

Post a Comment