Sunday, January 11, 2015

Den lille istid satte en stopper for festen i 1200-tallets Island

Udgravningen ved Mosfell
Undersøgelser af storgården Mosfell i Island har vist, at kuldeperioden, der satte ind i 1200-tallet og kaldes 'den lille istid', ligeså stille fjernede grundlagdet for at dyrke byg og holde kvæg. Dermed forsvandt også grundlagdet for de store fester, som de islandske høvdinge brugte til at skabe politiske alliancer. 

Se nyheden på Jyllandsposten her

No comments:

Post a Comment